Radni nie dali zgody na zabezpieczenie starego szpitala

Budynek starego szpitala w Raciborzu przy ul. Bema 5 nie będzie zabezpieczony. Miasto miało przekazać na ten cel ponad 20 tysięcy złotych, by uchronić obiekt przed dewastacją i zagrożeniem dla  bezpieczeństwa ludzi. Podczas ostatniej sesji rady miasta głosami klubu Radnych Niezależnych Michała Fity oraz opozycji, uchwała umożliwiająca przekazanie środków na ten cel została odrzucona.

Pieniądze miały zostać przeznaczone na zabezpieczenie wszystkich okien i drzwi  w sposób trwały, uniemożliwiający wejście osób postronnych, wykonanie ogrodzenia od strony Parku Roth, usunięcie lub prawidłowe zamocowanie wszystkich luźnych czy odspojonych elementów elewacji budynku oraz przeszkleń otworów okiennych oraz oznakowanie tablicami ostrzegawczymi informującymi o zagrożeniu.