Radlin: Utrudnienia na Rydułtowskiej

Ruszyły prace związane z budową kolejnego odcinka chodnika na ul. Rydułtowskiej w Radlinie (do skrzyżowania z ul. G. Zapolskiej). W rejonie inwestycji wprowadzono ruch wahadłowy sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę kanalizacji i chodnika. Jest to kontynuacja rozpoczętej w ubiegłym roku budowy ciągu pieszego w kierunku Rydułtów.

W ramach zadania zabudowano też dodatkowe wpusty uliczne wraz ze studniami rewizyjnymi oraz umocniono skarpę drogową. Całkowity koszt zadania wyniósł blisko 230 tys. zł i został sfinansowany wspólnie przez Powiat Wodzisławski i Miasto Radlin. Zadanie pochłonie ponad 180 tys. zł. Przewidziany termin zakończenia robót to wrzesień.