Radlin poszerza bazę przedszkoli. Otwiera placówkę w Biertułtowach i buduje na Głożynach

przedszkole_glozyny

foto: sp3.radlin.pl

Placówka na Głożynach powstaje w Szkole Podstawowej numer 3.  Całość polega na rozbudowie istniejącego obiektu. Przedsięwzięcie wymagało zmian. M.in. sala gimnastyczna została podzielona na dwie kondygnacje a także stworzono szatnie z prawdziwego zdarzenia.

O reszcie prac opowiada Grażyna Janeta, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji w urzędzie w Radlinie:

Będzie to placówka 5-oddziałowa z zapleczem kuchennym. Zakończenie prac przewidziane jest na połowę 2015 roku.

W przyszłym tygodniu na terenie gminy funkcjonować zacznie jeszcze inne przedszkole – placówka w Biertułtowach. Otwarcie dokładnie 5 listopada.