Rada pożytku wybrała swoje prezydium

Zakończyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim, powołanej przez Zarząd Powiatu na 3-letnią kadencję. Członkowie dokonali wyboru przewodniczącego, zastępcy i sekretarza rady.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego liczy 8 osób. W jej skład wchodzi czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych: Anna Białek, Bożena Kowalczyk, Grażyna Mnich oraz Wojciech Żurek, dwoje przedstawicieli Rady Powiatu Wodzisławskiego: Alojzy Szymiczek i Jolanta Górecka, a także dwoje przedstawicieli Zarządu Powiatu: Jan Zemło i Barbara Jasińska-Musik.
Członkowie Rady na swoim pierwszym posiedzeniu zdecydowali, że przewodniczącym został Jan Zemło, wiceprzewodniczącą Bożena Kowalczyk, a sekretarzem – Barbara Jasińska-Musik.