Racibórz: Zlikwiduj szkodliwy eternit

Szkodliwy eternit znika z krajobrazu Raciborza. Projekt oczyszczania miasta z odpadów zawierających azbest jest już w fazie realizacji. W efekcie przeprowadzonego w ubiegłym roku naboru wniosków do projektu określiliśmy potrzeby i zakres zadań inwestycyjnych dotyczących wymiany azbestowych pokryć dachowych. Nabór kierowany był do mieszkańców Raciborza, zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

Dotychczas miasto podpisało 36 umów z mieszkańcami Raciborza na udzielenie grantów na demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z  budynków mieszkalnych i użytkowych oraz odtworzenie pokrycia dachowego. Docelowo podpisane zostaną 102 umowy grantowe. Łączna wartość dotychczas udzielonych grantów wynosi ok. 480 tys. zł.

Zakres prac finansowanych w ramach grantu obejmuje:

– prace związane z demontażem elementów azbestowych,
odtworzenie pokrycia dachu,
transport i utylizację odpadów,
uprzątnięcie terenu po robotach rozbiórkowych.

Dofinansowanie udzielane jest w ramach projektu pn.: “Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest” współfinansowanego w 95% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Wartość projektu: 1 501 202,44 zł,  w tym dofinansowanie UE: 1 426 142,32 zł.

Projekt potrwa do 30.09.2021 r. Do zakończenia przewiduje się usunięcie elementów zawierających azbest w 102 obiektach łącznej masie 153,30 Mg i powierzchni 13936,6 m2, co stanowi ok. 22% ogólnej ilości odpadów azbestowych zinwentaryzowanych na terenie Raciborza.