Racibórz: warunki wynajmu mieszkań komunalnych jeszcze przystępniejsze

miroslaw_lenk

Radni przyjęli uchwałę, która otwiera kilka ścieżek możliwości do ubiegania się o lokum. Dwie najistotniejsze zmiany obejmują podniesienie progu dochodowego, do którego będzie można wnioskować o wynajem. Wprowadzono również kryterium wynajęcia lokalu na czas pełnionego stosunku pracy.

Argumentował prezydent Raciborza – Mirosław Lenk. W przyjętej uchwale rady miasta znajdziemy też nowe pojęcie “rodziny dwuosobowej”, małżeństwa bez dzieci.

Pierwsze istotne zmiany w omawianej materii nastąpiły już w styczniu, wtedy to gmina po raz pierwszy w znaczący sposób podniosła próg dochodowy. Dodatkowo podniesiono normy metrażowe, to sprawiło, że grupa potencjalnych odbiorców znacząco się rozszerzyła.

Niski ukłon miasto czyni w stronę ludzi młodych do 35. roku życia. Warunkiem jest ukończenie studiów wyższych. W tym przypadku nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe i metrażowe. W zapisach uchwały rady znajdowało się także kryterium przydzielenia mieszkania służbowego, dla osób tutaj pracujących a posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe. W tym przypadku rozszerzono zapis o sektor niepubliczny, z dotychczas wyłącznie sektora publicznego.

Prezydent prognozuje, że kolejki wydłużą się o pół roku, doliczając do obecnego, rocznego stanu oczekiwania na lokum. Dla porównania kiedyś ten czas wynosił od 3 do 5 lat.