Racibórz: Powstają oddziały przygotowawcze dla uchodźców z Ukrainy

Z myślą o ukraińskich uchodźcach, powiat raciborski zdecydował o utworzeniu oddziałów przygotowawczych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest starostwo. Są one tworzone dla osób podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego bądź znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.
W obecnej sytuacji funkcjonowanie oddziałów przygotowawczych planowane jest w 2 szkołach: w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kacprowicza (aktualnie uczęszcza już 11 uczniów) oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Wileńskiej.

Ponadto, w przypadku większego zapotrzebowania nauką na poziomie ponadpodstawowym, dodatkowy oddział zostanie uruchomiony w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Gimnazjalnej w Raciborzu.