Racibórz: Ostatnie prace w starej komendzie

Dobiega końca remont dawnej komendy w Raciborzu. Przy placu Wolności w jednym budynku powstaje 16 mieszkań wspomaganych, w drugim mieścić się będzie dom dziennego pobytu. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu: Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie komendy powiatowej policji. – Wszystkie mieszkania przystosowane są do osób poruszających się na wózkach – tłumaczy prezydent miasta Dariusz Polowy.

W każdym z mieszkań będzie zainstalowano system przywoławczy, dzięki któremu w nagłych przypadkach zostanie udzielona pomoc mieszkańcom przez personel. – Miasto idzie w dobrym kierunku, bo najnowsze badania GUS pokazują, że społeczeństwo się starzeje – mówi Ewa Gawęda, radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

-Podczas prac remontowych pojawiły się niespodziewane problemy z dachem, co opóźniło prace – tłumaczy Bartłomiej Głowacki, kierownik budowy.

Rewitalizacja dawnej komendy pochłonęła 7 mln złotych. Ponad 3 mln zł miasto pozyskało z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oddanie obiektu do użytku nastąpi 12 listopada. Zasiedlanie rozpocznie się od nowego roku.