Racibórz ma już gotowy wstępny szkic reformy oświaty

lenk-konf

Łączenie szkół i stopniowe wygaszanie gimnazjów są sposobem Raciborza na podporządkowanie się zapowiadanej reformie oświaty. Miasto ma już wstępny szkic rozwiązań, jakie chce wprowadzić. Zanim jednak dojdzie do konkretnych posunięć, urząd zapowiada szereg rozmów z rodzicami i pedagogami. Dziś urzędnicy konsultowali w rybnickiej delegaturze – swoje, zaplanowane dla reformy działania.

– Mówienie że w gminach będą jeszcze nowe etaty jest nieporozumieniem – będą zwolnienia – tak prezydent Raciborza – Mirosław Lenk komentuje zapowiadaną ustawę o reformie oświaty. Miasto ma już szkic rozwiązań, jakie zamierza wprowadzić. Ościenne szkoły w dzielnicach będą filiami podstawówek z centrum. Gimnazja zostaną stopniowo wygaszane.

Dyrektorzy likwidowanych szkół mają dostać stanowiska wicedyrektorskie w szkołach podstawowych. Dla przykładu – zgodnie z nowym Prawem oświatowym dyrektor SP nr 4 pozostanie na swoim stanowisku do końca kadencji, a dyrektor G1 powinien zostać jego zastępcą, co najmniej do upływu swojej.  Z pewnością część nauczycieli G1 „zmieści się” w poszerzonej Szkole Podstawowej nr 4. W gorszej sytuacji będzie administracja i obsługa. Tu konieczne będą redukcje zatrudnienia – takie informacje znalazły się w “Karcie Informacyjnej dotyczącej proponowanej sieci szkół w Mieście Racibórz w świetle projektu ustawy: Prawo oświatowe”.

Urzędnicy z Raciborza spotkali się dziś w Rybniku w delegaturze kuratorium. Według wstępnych informacji – kuratorium nie widzi przeszkód w zapowiadanych przez miasto rozwiązaniach.  Urzędnicy zapowiadają spotkania i rozmowy z nauczycielami i rodzicami. Prezydent Raciborza zamierza w grudniu odwiedzić szkoły, w których najmocniej odczuwalne będą skutki zapowiadanej reformy edukacji. Według wstępnych założeń, miasto chce mieć 8-letnie podstawówki w Brzeziu, Płoni i Ocicach. Do podstawówki numer 1 włączone zostanie Gimnazjum numer 2, podstawówka numer 4 połączona będzie z Gimnazjum numer 1. Do osiemnastki włączone będzie G3.

Według wstępnych założeń – szkoła w Studziennej będzie filią osiemnastki, Markowice filią jedynki, Stara Wieś podporządkowana zostanie pod SP numer 4. Marszałek województwa śląskiego chce przekazać miastu swoją podstawówkę z SMS-u. Urząd ma decydować, czy przyjąć pod swoje skrzydła to zadanie. Według planów miasta – przy ulicy Kozielskiej w 2019 roku pozostanie jedynie liceum sportowe – m.in. taką informacje znaleźć można w przygotowanym przez urzędników dokumencie.