Racibórz będzie miał architekta przestrzeni miejskiej

Racibórz będzie miał architekta przestrzeni miejskiej. Nabór na stanowisko, którego do tej pory w Urzędzie Miasta nie było, trwa, a głównym zadaniem nowo zatrudnionej osoby będzie, najogólniej mówiąc, dbanie o to, żeby w mieście było ładnie. – To nie jest proste zadanie – mówi prezydent Raciborza Dariusz Polowy:

Oferty kandydatów są przyjmowane do 23 sierpnia.

Główne zadania na tym stanowisku to:

1) Opracowywanie na potrzeby inwestycyjne koncepcji funkcjonalno-przestrzennych dla dróg, terenów zieleni oraz inwestycji kubaturowych;
2) Współpraca ze wszystkimi wydziałami urzędu zlecającymi sporządzenie projektów dotyczących inwestycji miejskich m.in. w zakresie uwarunkowań architektonicznych niezbędnych do uwzględnienia na etapie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udział w opiniowaniu rozwiązań przedkładanych przez wykonawcę;
3) Współpraca z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Wydziałem Rozwoju w zakresie przygotowywania dla terenów miejskich ofert inwestycyjnych;
4) Opiniowanie koncepcji i opracowań urbanistycznych i architektonicznych przedkładanych Prezydentowi, dotyczących zamierzeń inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla miasta;
5) Prowadzenie analiz dotyczących możliwości inwestycyjnych miasta, prowadzenie konsultacji społecznych;
6) Inicjowanie i przeprowadzanie konkursów urbanistyczno-architektonicznych dla inwestycji miejskich w celu wyłonienia najlepszych rozwiązań;
7) Prowadzenie spraw w zakresie sytuowania reklam i małej architektury;
8) Prowadzenie spraw związanych z estetyką miasta.

Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku prosi się o składanie ofert w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz (ul. Króla Stefana Batorego 6), w terminie do 23.08.2019 r. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie BIP urzędu miasta (https://www.bipraciborz.pl/bipkod/12646265).