Raciborskie zabytki z dofinansowaniem

foto: wikipedia

550 tyś. zł – to kwota jaką przeznaczył polski rząd na ratowanie zabytków w powiecie raciborskim. Środki zostały przekazane w ramach programu ochrony zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie otrzymają pałac w Krowiarkach i pałac w Rzuchowie.

Pałac w Krowiarkach zostanie dofinansowany kwotą 350 tyś. zł. Środki zostaną przeznaczone w dużej mierze na wykonanie nowego poszycia dachowego nad najcenniejszymi salami starej części pałacu. Na potrzebę remontu dachu w obiekcie wielokrotnie zwracał uwagę Szymon Bolik – radny powiatowy. Pałac w Rzuchowie otrzyma 200 tyś zł.