Raciborskie służby mundurowe razem upamiętniły setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości

Już po raz drugi na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się uroczystość upamiętniająca uzyskanie przez Polskę Niepodległości z udziałem wszystkich raciborskich służb mundurowych. Mówi Katarzyna Walczak rzecznik prasowy Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej:

Pamiątkowe medale otrzymali uczestnicy sztafety Straży Granicznej “Wokół Niepodległej”:

We wrześniu funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z zespołem pieśni i tańca “Śląsk” wzięli udział we wspólnym projekcie, którego celem także było upamiętnienie setną rocznicy Niepodległości:

Na zakończenie obchodów swój koncert dał kwartet Appassionato, a dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących zaprezentowali patriotyczny występ.