Raciborskie procesje konne mają szansę stać się niematerialnym dziedzictwem kulturowym

Wielkanocne Procesje Konne, tak popularne na Raciborszczyźnie, mają szansę na wpis na Krajową listę dziedzictwa narodowego. W tej sprawie odbędą się konsultacje społeczne. Spotkanie zaplanowano na
23 listopada (sobota), o godz. 11.00 w parafii Ducha Świętego Gliwice-Ostropa, ul. Nauczycielska 1, Gliwice.