Raciborskie lodowisko ma być większe i tańsze

Prezydent Raciborza Dariusz Polowy zapowiedział dziś cykl pod hasłem “Racibórz: Czas na inwestycje”. Do końca roku mają być przybliżane plany miejskich inwestycji na rok 2021. Na pierwszy ogień poszła zapowiadana budowa lodowiska przy raciborskim OSiR-ze. Tafla lodu będzie większa niż pierwotnie zakładano, powstaną tam również pomieszczenia służące wygodzie odwiedzających, będzie też miejsce dla widowni – zapowiada prezydent Polowy.

Na razie gotowe są plany całego obiektu – aby inwestycja mogła się rozpocząć, konieczna jest zgoda raciborskich radnych na umieszczenie jej w przyszłorocznym budżecie miasta – stąd apel prezydenta:

Budowa lodowiska ma kosztować około 5 milionów złotych.