Raciborskie Centrum Kultury zaprasza dzieci na koncert umuzykalniający

Raciborskie Centrum Kultury zaprasza jutro najmłodszych melomanów na ostatni w tym roku koncert umuzykalniający prowadzony przez Franciszka Borysewicza. Mówi wicedyrektor RCK Anna Kokolus:

Koncerty są skierowane dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej. Projekt jest wspierany finansowo przez urząd miasta Racibórz