Raciborski ZWiK zmienił nazwę

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu zmienił swoją nazwę na Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. Jak podaje zarząd wodociągów, mieszkańcy Raciborza oraz kontrahenci od dawna określają spółkę mianem “wodociągów”. Zmiana nazwy jest więc naturalną konsekwencją i wyjściem naprzeciw realiom. Poza zaminą nazwy zmodyfikowany został znak graficzny Spółki.

Nowa nazwa została już zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i wraz z nowym logotypem obowiązują od 3 stycznia 2020 roku.