Raciborski spór o śmieci

 

W trakcie środowej (16.12) nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Racibórz radni odrzucili projekty autorstwa prezydenta Dariusza Polowego dotyczące nowych zasad gospodarowania odpadami w mieście.

Najważniejszym punktem nowych regulacji jest uwzględnianie bądź nie lokali niezamieszkałych, czyli takich w których prowadzona jest na przykład działalność handlowa czy usługowa, w ogólnym systemie odbioru śmieci. Zdaniem prezydenta Polowego pozostawienie dotychczasowego status quo w tej sprawie przyczyni się do zwiększenia opłat za wywóz nieczystości dla wszystkich mieszkańców miasta.

Prezydent Polowy wydał wczoraj (17.12) oświadczenie w tej sprawie:

“W dniu 16 grudnia b.r. na sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Rada Miasta Racibórz nie podjęła uchwały zaproponowanej przez Prezydenta, zamykającej system gospodarki odpadami w Raciborzu. System tworzy pięć uchwał podejmowanych w ciągu całego roku. Nie podjęcie ostatniej uchwały spowodowało szereg konsekwencji, w tym m.in. zaburzenie procesu wdrażania tego systemu oraz brak możliwości skorzystania z obowiązkowego zwolnienia dla mieszkańców z tytułu posiadania kompostownika. Podkreślenia wymaga fakt, że pozostawione elementy starego systemu np. w zakresie stawek za pojemniki, nie będą zgodne od 1 stycznia 2021r. z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Warto dodać, że radni podejmując w październiku uchwałę o wzorach deklaracji, a nie podejmując uchwały na ostatniej sesji o metodach i stawkach opłat spowodowali, że „nowy system” jest wewnętrznie sprzeczny i niemożliwy w pełni do zastosowania. Rada Miasta, mimo możliwości dokonywania zmian w projekcie uchwały nie wprowadziła na wczorajszej sesji swojej propozycji. Ma zatem czas do końca bieżącego roku na podjęcie działań zmierzających do doprowadzenia systemu gospodarki odpadami do stanu zgodnego z prawem.” – czytamy w oświadczeniu.

W odpowiedzi na te słowa swoje oświadczenie wystosowali radni Klubu Radnych Niezależnych Michała Fity:

“Prezydent Dariusz Polowy, który był inicjatorem wczorajszej sesji nadzwyczajnej, miał możliwość wprowadzenia wszystkich ustawowych zmian, które powinny wejść w życie od 1 stycznia 2021 r. To on zawnioskował o wycofanie przedmiotowej uchwały z porządku obrad. Była to uchwała która utrzymywała stawkę 21 zł opłaty śmieciowej dla mieszkańców i zawierała wszystkie ustawowe zmiany, które powinny wejść w życie od 1 stycznia 2021r.( tak jak tego chciało 20 na 22 radnych). Przerzucanie całej winy na radnych jest dowodem na nieudolność prezydenta w procedowaniu uchwał. Nie przewidział innego scenariusza niż ten, który sam założył. Niepokoi także fakt, że prezydent Dariusz Polowy nie zrobił nic przez 2 lata w zakresie uszczelnienia systemu gospodarki odpadami winiąc innych za to, że w ostatnim roku wpływy do budżetu z tego tytuły z nieruchomości niezamieszkałych przyniosły tak dużą stratę. Apelujemy do prezydenta Dariusza Polowego o podjęcie natychmiastowych działań w zakresie uszczelnienia systemu gospodarki odpadami między innymi zgodnie z przedłożoną przez nas interpelacją z 26.10.2020r. oraz dostosowanie harmonogramu odbioru odpadów z części niezamieszkałej do faktycznie złożonych deklaracji.” – napisali radni pod przewodnictwem Anny Szukalskiej.

Na poniedziałek (21.12) prezydent Raciborza Dariusz Polowy zapowiedział konferencję prasową poświęconą temu teamtowi.