Raciborski PSZOK z kolejnym dofinansowaniem

Raciborski magistrat otrzymał 1 milion 230 tys. zł na rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Adamczyka. Budowa punktu ruszyła we wrześniu 2020 roku na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego. Wówczas na rozpoczęcie inwestycji miasto pozyskało ponad 1 milion zł. W drugim etapie inwestycji PSZOK rozbudowany zostanie o budynek hydroforni z częścią magazynową i techniczną. Wydatki ogółem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych szacuje się na blisko 3 i pół miliona złotych.