Raciborski PSZOK oficjalnie otwarty

W Raciborzu uroczyście otwarto Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieści się on przy ul. Adamczyka. To nie tylko miejsce składowania odpadów, ale także ich segregowania na kilkadziesiąt frakcji. – To inwestycja długo wyczekiwana – mówi prezydent miasta Dariusz Polowy.

– Nowy PSZOK od miesiąca przyjmuje szkło, odpady wielkogabarytowe, opakowania po farbach i lakierach, zużyte opony czy pozostałości budowlane – tłumaczy Bogdan Gawliczek, prezes PK w Raciborzu.

W senacie moje główne działania skierowane są na ekologię i ochronę środowiska, dlatego bardzo się cieszę, że ta inwestycja tutaj powstała – mówi senator Ewa Gawęda.

Inwestycja pochłonęła 3,5 mln złotych z czego 2,5 mln złotych stanowi dofinansowanie.