Raciborski pośredniak wspiera pracodawców. Wypłacono już ponad 3 miliony złotych

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu w ramach Tarczy antykryzysowej wypłacił już 3.000.000,00 zł na niskooprocentowane pożyczki dla pracodawców i przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Rozpatrzono pozytywnie 600 wniosków.
Ponadto realizowane są na bieżąco wnioski na pozostałe działania z pakietu antykryzysowego tj:
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców – rozpatrzono pozytywnie 6 wniosków o dofinansowanie na kwotę 300.000,00 zł
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych – rozpatrzono pozytywnie 76 wniosków na kwotę 138.860,00 zł .

Łączna kwota wsparcia dla firm na dzień 06.05.2020 r. wynosi 3.438.860,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone na finansowanie zadań w ramach Tarczy antykryzysowej nie są limitowane i nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń jest prowadzony w sposób ciągły.