Raciborski magistrat wydał komunikat w sprawie planowanego strajku nauczycieli

Szanowni Państwo.
Pragniemy poinformować o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych Miasta Racibórz.
Zgodnie z przeprowadzonym referendum, większość nauczycieli zapowiedziała chęć udziału w strajku. Strajk ma się rozpocząć w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r.
Dokładną liczbę strajkujących nauczycieli dyrektorzy placówek oświatowych poznają dopiero w dniu rozpoczęcia strajku. Zgodnie z przepisami, tego dnia nauczyciele powinni przyjść do pracy i na początku zadeklarować, czy przystępują do protestu, czy nie. Dopiero po tym będą znane ostateczne liczby osób faktycznie strajkujących.

W związku z powyższym pragniemy poinformować rodziców o sytuacji dzieci w przypadku strajku nauczycieli. Szkoły podstawowe i przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Racibórz, będą tego dnia otwarte w normalnych godzinach pracy. W przypadku strajku i konieczności odwołania części lub całości zajęć dydaktycznych, dyrekcja ma obowiązek zapewnić opiekę nad dziećmi w postaci zajęć opiekuńczych. W przypadku niedoboru pedagogów, aby wszystkim uczniom zapewnić opiekę, może się okazać konieczne łączenie dzieci w większe grupy. Może również zaistnieć sytuacja, że dyrektorzy nie będą w stanie zorganizować odpowiedniej opieki nad dziećmi. Dlatego dyrektorzy wraz z organem prowadzącym deklarują, że usprawiedliwione przez rodziców nieobecności dzieci w dniach trwania strajku nie będą wpływać na oceny z zachowania ucznia.

Wspólnie z władzami szkół czynimy starania, aby zapewnić maksymalnie komfortowe warunki dla wszystkich uczniów podczas strajku. Sprawę tę konsultujemy na bieżąco z dyrektorami. Prosimy jednocześnie Rodziców o wyrozumiałość. Zarówno strona samorządowa jak dyrektorzy szkół mają w tej sytuacji ograniczone kompetencje. Nie posiadają możliwości wpływu na negocjacje strony rządowej ze strajkującymi. Liczymy jednak na odpowiedzialność uczestników dyskusji, gdyż dla wszystkich, z całą pewnością, najważniejsze jest dobro dzieci. Ze strony Miasta Racibórz zapewniamy maksymalne zaangażowanie, aby ewentualny strajk przebiegł z jak najmniejszą szkodą dla uczniów.

Bliższe informacje na temat planowanego strajku w szkołach prowadzonych przez Gminę Racibórz podamy przed samym 8 kwietnia. W tej sprawie wciąż trwają negocjacje z rządem. Prosimy rodziców o monitoring naszej strony internetowej, gdzie będziemy zamieszczać najświeższe informacje dotyczące strajku nauczycieli. Prosimy również o sprawdzanie komunikatów poszczególnych szkół, gdyż dyrektorzy mogą indywidualnie informować rodziców o sytuacji w ich placówkach.