Raciborska uczelnia pozyskała ponad 20 mln złotych na projekty

Poza typowym kształceniem, które jest finansowane z subwencji ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu realizuje również kilka projektów edukacyjnych. Na ich realizację uczelnia pozyskała znaczące środki w wysokości ponad 20 mln złotych. Obecnie w trakcie realizacji są cztery projekty. Szczegóły zdradza rektor PWSZ w Raciborzu Paweł Struzik.

W ramach projektu budowane będą m.in. windy oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, które łamią bariery architektoniczne. Przeprowadzony zostanie także cykl szkoleń dla nauczycieli akademickich pracujących z niepełnosprawnymi oraz pracowników administracji.

Na te działania przeznaczono prawie 2 mln złotych. Uczelnia jest wirtualizowana w kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Należą do nich, programy kształcenia dyplomowanie, obsługa wniosków i decyzji, elektroniczna legitymacja studencka czy akademickie biuro karier.

Dofinansowanie z zewnątrz do projektu wynosi 4 mln złotych, prawie tyle samo uczelnia musi zainwestować we własną infrastrukturę pod implementację projektu.