PWSZ w Raciborzu też wspiera uchodźców

Studentom pochodzącym z Ukrainy, którzy wraz z rozpoczęciem działań wojennych zmuszeni byli przerwać studia we własnym kraju Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu umożliwi kontynuację kształcenia  (w trybie przeniesienia), oferując zwolnienie z opłat oraz zapewni stosowne do sytuacji warunki rekrutacji, a także dogodne i elastyczne warunki studiowania. Stosowne dokumenty należy złożyć w Uczelni do dnia 30 marca 2022r. Studenci oraz kandydaci z Ukrainy mogą również ubiegać się o bezpłatne zakwaterowanie w domu studenckim.

Uczelnia zapewnia wsparcie informacyjne, pomoc w znalezieniu pracy, a potrzebującym pomoc psychologiczną.

Zorganizowany zostanie kurs języka polskiego oraz opiekę dzienną dla dzieci przybywających studentów.

PWSZ rozpoczęło już zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów, takich jak: środki opatrunkowe, koce ratunkowe, zestawy medyczne, peleryny przeciwdeszczowe, artykuły higieniczne, środki dezynfekcyjne, maseczki oraz żywność itd.

Uczelnia włączyła się również w akcję zbiórki pieniędzy na rzecz potrzebujących pomocy na Ukrainie – dołączyć do akcji można klikając w ten link.