PWSZ w Raciborzu i tamtejszy Sąd Rejonowy zwierają szyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu podpisała kolejną umowę o współpracy. Tym razem porozumienie dotyczy rozwijania programu praktyk studenckich w sądzie.

Mówi rektor raciborskiej uczelni, doktor Paweł Strózik. Korzyści z nowego porozumienia czerpać będą nie tylko studenci, ale również kadra sądownicza. Studenci znajdą też zajęcie w mającym funkcjonować od stycznia przyszłego roku ośrodku kuratorskim przy raciborskim sądzie – dodaje jego prezes, Marzena Korzonek.

Nadal prowadzone będą również praktyki studenckie dla studentów miedzy innymi kierunków resocjalizacji, bezpieczeństwa państwa czy administracji.