PUP w Wodzisławiu Śl.: 1/3 zarejestrowanych bezrobotnych to osoby młode

Ludzie młodzi to największa grupa osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy w Wodzisławiu Śląskim. Pośredniak w tym roku przeprowadzi działanie, które ma dać odpowiedź na pytanie o to, dlaczego tak się dzieje, że młodzi ludzie absolwenci szkół średnich, absolwenci szkół wyższych, nie potrafią znaleźć zatrudnienia.

Osoby młode to największa grupa bezrobotnych ale to zarazem grupa osób, która najkrócej posiada ten status. Absolwentom dużo łatwiej wejść na rynek pracy, niż osobom np. po 50. roku życia. Bezrobotni w wieku do 30 lat to w większości osoby, które mają przyporządkowany I profil pomocy.

– W większych aglomeracjach, większe problemy ze znalezieniem pracy mają osoby starsze po 50. roku życia […]. Chcemy by zostało zdiagnozowane jakie są problemy tych osób młodych, dlaczego od razu np. po szkołach nie podejmują tej pracy i trafiają do urzędu, ale i to jaki to jest w ogóle problem – komentuje Anna Słotwińska – Plewka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim.

Osoby młode, do 30. roku życia, to w urzędzie pracy w Wodzisławiu Śląskim prawie 1/3 wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w tamtejszym pośredniaku. Odsetek ten jest jednym z najwyższych w województwie. Dyrektor urzędu pracy w Wodzisławiu Śląskim określa to mianem nadreprezentacji.

Działanie, które przeprowadzi pośredniak w tym roku, ma dać odpowiedź na pytanie o przyczyny tendencji wysokiego poziomu bezrobocia wśród osób młodych.