Ptasia Grypa. Powiatowy lekarz weterynarii wyznaczył obszar zapowietrzony

Ptasia grypa w gminie Cisek na Opolszczyźnie. Ponad 200 sztuk drobiu ze wsi Przewóz zostało wybite po tym, jak stwierdzono tam wirus H5N8. Informacja o ptasiej grypie na Opolszczyźnie wywołała wielki niepokój wśród właścicieli ferm drobiu, bo nawet jeden przypadek choroby powoduje konieczność wybicia całego stada. Służby weterynaryjne obecnie monitorują sytuację, nie chcą jednak udzielać mediom żadnych informacji.

Wirus grypy ptaków H5N8 nie jest niebezpieczny dla ludzi, ale jest bardzo groźny dla zwierząt i może powodować duże straty w hodowlach.

Powiatowy lekarz weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu wydał rozporządzenie ws. zwalczania wirusa ptasiej grypy na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Wyznaczono w nim m.in. granice obszarów zapowietrzonych oraz zagrożonych chorobą zakaźną.

Obejmuje on teren od skrzyżowania drogi 1403 relacji Roszowicki Las – Dzielnica z ulicą Głogowiec w miejscowości Roszowicki Las (bez tej miejscowości) i dalej tą ulicą w kierunku wschodnim przecinając granicę gminy Cisek z gminą Bierawa do drogi 425 w miejscowości Dziergowice i dalej aż do linii kolejowej relacji Kędzierzyn-Koźle – Racibórz.

Następnie wzdłuż tej linii kolejowej, włączają miejscowość Dziergowice (bez miejscowości Solarnia), na południe do granicy powiatu kędzierzyńskiego z powiatem raciborskim od strony południowej: od przecięcia rzeki Odra, granicy powiatu raciborskiego i powiatu kędzierzyńskiego.

W kierunku zachodnim wzdłuż zachodnich granic Podlesia, miejscowości Dzielnica (włączające miejscowości do obszaru), od strony zachodniej: od miejscowości Dzielnica.

W kierunku północnym wzdłuż południowych granic miejscowości Roszowice (bez tej miejscowości) do skrzyżowania drogi nr 1403 z ulicą Głogowiec w miejscowości Roszowicki Las.