Przysiółek “widmo” zniknie z mapy

Na ostatniej sesji, radni Głogówka przyjęli uchwałę o wystąpieniu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem wojewody opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Zwiastowice w Zwiastowicach. – Dokumentacja trafi teraz za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Opolu do MSWiA – tłumaczy burmistrz miasta Piotr Bujak.

Mniej znanych Zwiastowic nikt nie zamieszkuje, więc nie było nawet z kim skonsultować ich likwidacji. Z drugiej strony nikogo koszty tej likwidacji nie dotkną. W tej sprawie wypowiedziało się jedynie Starostwo Powiatowe w Prudniku, które wydało pozytywną opinię.