Przymusowa kwarantanna, izolacja, szpital? ZUS wyjaśnia kto wypłaci zasiłek pracownikowi

Osoba poddana kwarantannie lub izolacji w związku z koronawirusem ma prawo do świadczeń z tytułu choroby. Podstawą do ich wypłacenia przez ZUS jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego.
– Może ona dotyczyć osoby przebywającej na terytorium Polski, jeśli jest zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie. Może być też wydana wobec kogoś kto miał styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego – tłumaczy Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Kwarantanna czy izolacja dziecka jest traktowana tak samo jak choroba dziecka.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.