Przybywa dzieci w gminie Rudnik

Nowy oddział przedszkolny zostanie otwarty w sołectwie Brzeźnica w gminie Rudnik. Jak tłumaczy wójt gminy Alojzy Pieruszka, jest już akceptacja ze strony kuratorium, a w czasie wakacji w ruszą prace adaptacyjne pomieszczeń. Drugi oddział otwarty będzie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym.

Przedszkole ma pracować w trybie dziewięciogodzinnym, ale jeśli zajdzie potrzeba czas ten zostanie wydłużony o kolejną godzinę.

Do nauczania w nowo utworzonym oddziale przedszkolnym, skierowani zostaną nauczyciele z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.