Przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. będzie bezpieczniej

Niewiele ponad miesiąc zamiast planowanych 60 dni zajęło wykonawcy wybudowanie nowej zatoki postojowej przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. Ta inwestycja, długo wyczekiwana przez szkolną społeczność, ma poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystających z oferty edukacyjnej placówki.

Umowę na realizację zadania podpisano 20 sierpnia. Wykonawcą było wyłonione w przetargu konsorcjum firm „D-ART” Firma Budowlana Damian Ogrodowski oraz Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Infrago. Zgodnie z warunkami przetargu, wykonawca na budowę zatoki postojowej miał 60 dni. W poniedziałek oficjalnie odebrano ukończoną inwestycję. Jej koszt wyniósł nieco ponad 285 tys. zł.

Była to trzecia, tym razem skuteczna, próba rozwiązania problemów z bezpiecznym dowozem uczniów do szkoły. Wcześniej dwukrotnie ogłaszano przetarg na zagospodarowanie i urządzenie terenu przed wejściem do ZPSWR, m.in. pod kątem wygospodarowania placu manewrowego oraz miejsc postojowych. Niestety dwukrotnie nie udało się wyłonić wykonawcy. Z realizacji zadania jednak nie zrezygnowano.