Przy ulicy Kowalskiej w Raciborzu parking

Na miejscu parkingu całodobowego przy ulicy Kowalskiej powstanie wielopoziomowy parking, który znacząco zwiększy liczbę dostępnych miejsc w rejonie centrum Raciborza. Zaplanowano wybudować trzykondygnacyjny obiekt, w którym przewidziano około 150 miejsc postojowych. Zagospodarowane zostanie około 2 500 m2 powierzchni terenu.

Doskonale rozumiem, że miejsc parkingowych nigdy za wiele. Niejednokrotnie otrzymuję sygnały od mieszkańców, ale również i gości, że w centrum Raciborza należałoby wyznaczyć więcej miejsc parkingowych. Rozwiązaniem jest budowa wielokondygnacyjnych parkingów na miejscu tych już istniejących. Cieszę się, że w tym celu podejmujemy prace projektowe przy ulicy Kowalskiej. Inwestycja ta z jednej strony znacząco poprawi komfort kierowców, a z drugiej nie wpłynie negatywnie na miejską przestrzeń – mówi Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy.