Przenosiny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z Raciborza

pczk

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego z Raciborza zmienia siedzibę. Od 4 października Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zostaje przeniesiony z ulicy Reymonta (z siedziby straży pożarnej) na Plac Okrzei – do Starostwa Powiatowego.

Godziny pracy referatu w dalszym ciągu będą zgodne z czasem pracy starostwa czyli: poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30 – 14.00. Po godzinach pracy starostwa oraz w dni wolne od pracy funkcję Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego pełnić będą dyspozytorzy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Aktualne dane teleadresowe Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Pl. Okrzei 4 (Duży budynek: biura nr 12 i 13)
tel. 32  412 06 02; 32  412 06 03
kom. 604  284 392
fax. 32  415 36 37
adres e-mail: pczk@powiatraciborski.pl