Przełom w trudnej sytuacji w PK. Podpisano porozumienie z pracownikami

Porozumienie podpisano w obecności prezydenta miasta. Jak udało się nam dowiedzieć, rozmowy prowadzone były i w siedzibie spółki i w ratuszu.

W porozumieniu znajdziemy zapis, z którego m.in. wynika określenie minimalnego poziomu płacy. To stawki już przez nas w wiadomościach wspomniane 2 tys. (ładowacz) i 2,5 tys. (kierowca). Pracownicy otrzymali gwarancję zatrudnienia na dłuższy okres, czyli 33 miesiące (wcześniej był to rok). W porozumieniu zawarto także zapis o przysługującej pracownikom trzymiesięcznej odprawie.

Kryzys w PK rozpoczął się wczoraj (09.01) o poranku. Pracownicy wyrazili swoje niezadowolenie z wejścia w konsorcjum na wywóz odpadów. Zdarzenia po tym potoczyły się już lawinowo. Po południu do miasta przyjechały 2 śmieciarki Empolu, które prowadzą kierowcy tej firmy.

Poniżej przedstawiamy oficjalny komunikat PK a także skan podpisanego porozumienia.

KOMUNIKAT

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu wraz z Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” i Radą Pracowników PK Sp. z o.o. informują, że w dniu 10 stycznia 2017 r. w obecności Prezydenta Miasta Raciborza Mirosława Lenka, na podstawie uzgodnionych z konsorcjantem gwarancji pracy dla pracowników Oddziału Higieny PK Sp. z o.o., podpisane zostało porozumienie, które spełnia oczekiwania załogi dotyczące warunków ewentualnej zmiany miejsca zatrudnienia, w ramach konsorcjum spółek wykonujących usługę transportu odpadów komunalnych na rzecz Gminy Racibórz.
Treść zawartego porozumienia publikujemy w załączeniu do niniejszego komunikatu.
Zarząd PK Sp. z o.o. w Raciborzu.

Miedzyzakładowa Organizacja Związkowa ZSZZ „Solidarność” MZB w Raciborzu.

Rada Pracowników PK Sp. z o.o. w Raciborzu.