Prymusi otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów

Ponad sześćdziesiątka młodych, zdolnych uczniów otrzymała wczoraj w Raciborzu dyplomy Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienia i gratyfikacje finansowe odebrała młodzież ucząca się w szkołach podległych Delegaturze Kuratorium Oświaty w Rybniku. – Z delegatury rybnickiej naszego Śląskiego Kuratorium Oświaty jest to sześćdziesięciu jeden stypendystów. Z Raciborza jest to ośmiu stypendystów – mówił wicekurator – Dariusz Domański.

Kryteria, o których wspomniał wicekurator, zawierają jeszcze inne wytyczne. Stypendystą może zostać uczeń, który nie tylko uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, ale też tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju, tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe, najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki (uczeń szkoły ponadgimnazjalnej), uczestniczył w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów albo uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 7 grudnia w Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Stypendium zostanie wypłacone w czterech ratach. Lista nagrodzonych uczniów z raciborskich szkół ponadgimnazjalnych:

Jacek Paweł Nitychoruk – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu
Dorota Sara Maciaszek – Liceum Plastyczne w Raciborzu
Sabina Bernadeta Musioł – Technikum nr 1 w Raciborzu (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu)
Natalia Jadwiga Ottlik – Technikum nr 2 w Raciborzu (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu)
Julia Maria Wieczorek – Technikum nr 3 w Raciborzu (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu)
Daniela Anna Dziedzic – Technikum nr 4 w Raciborzu (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu)
Karol Józef Pierzchała – II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu
Jan Baran – Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
Justyna Ewa Tomczak – Technikum Specjalne nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.