Projekt zwiększający doświadczenia studentów PWSZ

Instytut Neofilologii PWSZ w Raciborzu prowadzi program Pilotażowych Praktyk Zawodowych. Jest to projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji studentów raciborskiej filologii o doświadczenie praktyczne, nabywane podczas 5-miesięcznych praktyk w zakładach pracy, biurach tłumaczeń czy instytucjach kultury. Mówi dyrektor instytutu neofilologii Daniel Vogel.

Przez cały okres praktyk objętych programem studenci otrzymują łącznie ponad 11 tysięcy złotych. Projek przewiduje wynagrodzenie zarówno dla uczelnianych opiekunów, jak i dla opiekunów z ramienia zakładu pracy. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.