Projekt termomodernizacji “Gastronomika” z pozytywną oceną formalną

Projekt Powiatu Raciborskiego “Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu” złożony w kwietniu br. w konkursie w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020 otrzymał pozytywną ocenę formalną.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się m.in.: wymianę stolarki okiennej w całym budynku i ocieplenie przegród wewnętrznych – stropu nad III piętrem od poddasza. Ponadto zaplanowano modernizację istniejącego oświetlenia z wykorzystaniem opraw LED. Całkowita wartość projektu to ponad 1,4 mln zł. Otrzymane dofinansowanie wynosi 1,1 mln zł.

W wyniku realizacji inwestycji znacznie poprawi się efektywność energetyczna budynku – zmniejszy się zużycie energii elektrycznej i cieplnej, co przyczyni się do redukcji emisji CO2 oraz pyłu PM10.