Projekt rewitalizacji linii kolejowej Racibórz – Racławice Śląskie otrzymał wsparcie finansowe

Rewitalizacja linii kolejowych nr 177 i 294 Racibórz – Racławice Śląskie w ramach Programu Kolej+ coraz bliżej. Partner projektu Województwo Opolskie otrzyma milion złotych na prace przedprojektowe. Dokument jest niezbędny dla realizacji inwestycji. Kolejne spotkanie dotyczące projektu rewitalizacji linii kolejowych nr 177 i 294 Racibórz – Racławice Śląskie w ramach Programu Kolej+ odbyło się w formie on-line 26 marca.

Rewitalizacja linii kolejowych to ważne dla regionu zadanie, bo dziś powiat głubczycki jest jedynym na Opolszczyźnie, który od 20 lat nie ma połączeń kolejowych. Dlatego przywrócenie linii kolejowej Racibórz-Racławice Śląskie to jeden z celów samorządu województwa opolskiego, który dla jego osiągnięcia wraz z partnerami opracował wspólny projekt do Programu Kolej+.

Projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Racławice Śląskie- Baborów – Głubczyce” został złożony do programu  w sierpniu ubiegłego roku. Od tego czasu trwają m.in. spotkania robocze i poszukiwanie wsparcia dla tej inwestycji. Opolscy i śląscy samorządowcy cały czas poszukiwali  wparcia na szczeblu centralnym  na pokrycie wkładu własnego tego  ważnego dla Opolszczyzny projektu  kolejowego. W ubiegłotygodniowym  spotkaniu Członka Zarządu Województwa Opolskiego Szymona Ogłazy i przedstawicieli partnerów projektu, w wideokonferencji uczestniczyli również posłowie na Sejm RP – Janusz Kowalski oraz Michał Woś. Po raz kolejny zadeklarowali oni wsparcie działań samorządowców, w akcję szukania poparcia włączyli się także  członkowie Opolskiego Zespołu Parlamentarnego.

Województwo Opolskie, jako lider projektu, złożyło  wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie przygotowania dokumentacji przedprojektowej. Studium planistyczno-prognostyczne jest dokumentem niezbędnym dla realizacji inwestycji. Właśnie ogłoszono wyniki naboru i już wiadomo, że Województwo Opolskie otrzymało na ten  cel 1 milion złotych. Teraz przygotowywany będzie przetarg, mający na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji przedprojektowej.