Projekt “Kasprowy” otrzymał wsparcie z WFOŚiGW w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 4 w Raciborzu za projekt „Kasprowy” otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 39 tys. złotych na  utworzenie pracowni związanej z naukami przyrodniczymi, chemicznymi i fizycznymi.

Placówka została zgłoszona przez gminę Racibórz do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Zielona Pracownia 2022”. Jego celem jest jest podnoszenie świadomości ekologicznej od najmłodszych lat.