Program, który aktywizuje środowiska

250 tysięcy złotych przeznaczył samorząd województwa na dotacje w ramach konkursu otwartego na najlepsze inicjatywy związane z 20-leciem Programu Odnowy Wsi. Spośród 31 ofert dotacje na realizację swoich przedsięwzięć otrzymało 17 z nich. – Program Odnowy Wsi, to program, który zaktywizował wiele środowisk – mówi marszałek Andrzej Buła.

Od 15 lat liderem w programie jest wieś Karłowice. Mówi sołtys Jolanta Bernacka.

Program „Odnowy wsi” pokazuje możliwości, jakie drzemią w lokalnych społecznościach.