Profilaktyka 40+ w Kędzierzynie-Koźlu

Szpital w Kędzierzynie-Koźlu przystąpił aktywnie do ogólnopolskiego programu “Profilaktyka 40 PLUS”. Celem programu jest m.in. powszechne objęcie Pacjentów od 40 roku życia profilaktyką w zakresie wielu chorób m.in. cywilizacyjnych. Szczególne znaczenie ma tu diagnostyka laboratoryjna, w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

Badania realizowane są w przychodni na ul. Harcerskiej 11 i w przychodni przyszpitalnej na ul. 24 kwietnia 7. Program profilaktyczny jest odpowiedzią na obniżoną zgłaszalność swoich problemów zdrowotnych z powodu epidemii. Program zakłada realizację bezpłatnych badań diagnostycznych dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz tzw. pakietu wspólnego.

Przystąpienie jest możliwe jedynie po samodzielnym wygenerowaniu tzw. e-skierowania. Następuje to po udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w “Ankiecie 40 plus” wypełnionej przez Pacjenta na dwa możliwe sposoby. Pierwszy za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub drugi za pośrednictwem infolinii Domowa Opieka Medyczna pod nr numer 22 735 39 53. Po wypełnieniu ankiety należy poczekać na e-skierowanie. Z doświadczenia wiemy, że czas otrzymania e-skierowania na badania może dochodzić nawet do 48h. Każda z osób otrzymuje swój pakiet badań w zależności od udzielonych odpowiedzi. Skierowanie jest później dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta. Osoby posiadające dostęp do IKP mogą e-skierowanie sprawdzić osobiście. Osoby nie posiadające dostępu do IKP skierowanie będą mogły zweryfikować jedynie po zgłoszeniu się na badania po upływie czasu wskazanego przez konsultanta infolinii.

Badania realizowane są w przychodni na ul. Harcerskiej 11, w dni robocze od godz. 7.00-10.00, oraz w przychodni przyszpitalnej na ul. 24 kwietnia 7 w Koźlu – wejściem z tyłu przychodni. Tam świadczenia w ramach programu realizujemy w dni robocze od godz. 7.30-11.00.

By ułatwić kontakty, uruchomiono informacyjne nr telefonu: ul. Harcerska 11 – 77 406 27 33 lub 77 483 43 11 oraz nr telefonu dla przychodni w Koźlu – 77 406 25 62.