Prof. Barbara Piontek Przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Rada Nadzorcza PGG S.A. podczas swojego posiedzenia w dniu (30.10) powierzyła funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGG S.A. prof. Barbarze Piontek. Decyzja o wyborze zapadła jednomyślnie. Prof. Barbara Piontek weszła w skład Rady Nadzorczej PGG S.A. w dniu  21 października tego roku. Jest ekonomistką, profesorem Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz zastępcą prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nowa Przewodnicząca Rady Nadzorczej PGG S.A. jest ekspertką z zakresu zarządzania publicznego (na szczeblu centralnym i samorządowym), rozwoju branż strategicznych, budowania modeli biznesu oraz innowacyjności gospodarki.