Problem na oczyszczalni ścieków. Zarządzanie kryzysowe wydało komunikat

Dzieci, osoby starsze i chore, proszone są o ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu. Komunikat z taką treścią rozsyła Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Raciborzu. Ma to związek z niepokojącymi sygnałami dotyczącymi fetoru w powietrzu. Służby zlokalizowały usterkę.

Doszło do uszkodzenia złoża biologicznego oczyszczalni ścieków substancjami niewiadomego zewnętrznego pochodzenia – podaje zarządzenie kryzysowe. Temat pojawił się w porannym “Monitorze samorządowym” w radiu Vanessa:

– mówi prezydent Mirosław Lenk. Uruchomione zostały działania zespołu zarządzania kryzysowego, powiadomione zostały odpowiednie służby – w tym wojewódzkie.

Kolejny komunikat w tej sprawie zostanie wydany o 12:00.

[aktualizacja 24 kwietnia]

Komunikat Biura Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu:

W związku z awarią oczyszczalni ścieków informujemy, że Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła badania, z których wynika, że mimo uciążliwego odoru nie ma obecnie zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Badania prowadzi również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Prosimy o zgłaszanie pod numer 994 sygnałów dotyczących ewentualnych ognisk nieprzyjemnego zapachu.

Informujemy również, że o zdarzeniu zostały poinformowane organy ścigania.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zmian w sytuacji zostaną podane komunikaty nadzwyczajne.

[aktualizacja 25 kwietnia]

Zasłabnięcie na terenie oczyszczalni w Raciborzu. Ratownicy medyczni interweniowali na terenie oczyszczalni w Raciborzu. Do zdarzenia doszło wczoraj (24.04) rano. Służby wezwano, bo zasłabło dwóch mężczyzn wykonujących prace wspomagające przy systemie napowietrzania. Jak informuje prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu Krzysztof Kubek, zasłabnięcie nie było związane ze zwiększonym stężeniem siarkowodoru w powietrzu na terenie oczyszczalni.

Jednemu z mężczyzn zastosowano na miejscu tlenoterapię. Po wypisie ze szpitala pracownicy wrócili do swoich zajęć.