Prezydent z absolutorium, ale bez wotum zaufania

Prezydent Raciborza z absolutorium za wykonanie budżetu miasta za ubiegły rok. Dariusz Polowy otrzymał wymagane minimum, czyli 12 głosów. Poparły go kluby, Razem dla Raciborza oraz Łączy nas Racibórz. Od głosu wstrzymali się Niezależni Michała Fity.

Włodarz miasta niestety po raz drugi jest bez wotum zaufania. Otrzymał zaledwie 4 głosy poparcia od radnych, 12 było przeciw a 3 radnych wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania prezydenta.