Prezydent Raciborza z wizytą w Wodach Polskich

O aktualnej sytuacji oraz o poprawie stanu poziomu wody w Odrze Dariusz Polowy rozmawiał z prezesem Przemysławem Dacą oraz wiceprezesem Krzysztofem Wosiem w siedzibie Wód Polskich.

Niepokojąco niski stan wody w miejskiej Odrze od jakiegoś czasu zwracał uwagę mieszkańców. Optymizmem nie napawały również fale upałów, jakie odnotowaliśmy w naszym regionie. Woda w naszej rzece budziła słuszne obawy także ze względów jej jakości. W tej sprawie 13 lipca Prezydent Miasta spotkał się w siedzibie Wód Polskich z prezesem Przemysławem Dacą i wiceprezesem Krzysztofem Wosiem, aby przedyskutować sytuację – podaje urząd miasta.

Szefostwo Wód Polskich dostrzega problem niskiego poziomu wody w rzece i dołoży starań, aby przywrócić stan zadowalający. Jednocześnie podkreśla, że przy planowaniu wszelkich działań związanych z Odrą, priorytetem pozostaje ochrona przeciwpowodziowa regionu – informuje raciborski magistrat.