Prezydent Polowy bez absolutorium i wotum zaufania

Radni Raciborza zdecydowali w trakcie wczorajszej (29.06) sesji o nieprzyznaniu prezydentowi Dariuszowi Polowemu absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok. Ponadto prezydent nie otrzymał od Rady wotum zaufania na kolejne miesiące rządzenia miastem.

Za przyznaniem prezydentowi absolutorium głosowało 6 radnych (Leon Fiołka, Magdalena Kusy, Jarosław Łęski, Anna Ronin, Zuzanna Tomaszewska i Anna Wacławczyk), troje wstrzymało się od głosu (Krystyna Klimaszewska, Zygmunt Kobylak i Ludmiła Nowacka), a 14 było przeciwko (Irena Białuska, Marian Czerner, Marcin Fica, Justyna Henek – Wypior, Piotr Klima, Michał Kuliga, Mirosław Lenk, Dawid Łomnicki, Henryk Mainusz, Justyna Poznakowska, Paweł Rycka, Anna Szukalska, Michał Szukalski i Eugeniusz Wyglenda).

Otwiera to radnym drogę do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta – na podjęcie stosownej uchwały o takiej treści mają oni teraz 14 dni.