Prezes raciborskiego sądu z wyróżnieniem w plebiscycie “Obywatelski Sędzia Roku 2019”

Sędzia Marzena Korzonek, prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu, otrzymała wyróżnienie w plebiscycie ‘Obywatelski Sędzia Roku 2019”. Ogłoszenie wyników odbyło się, 28 września, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie podczas Konferencji ‘Obywatelski Monitoring Sądów 2019”.

-mówi prezes sądu w Raciborzu Marzena Korzonek. Główną nagrodę tytuł obywatelskiego sędziego roku otrzymała sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda – prezes Fundacji Edukacji Prawnej ‘Iustitia” za inicjatywę i organizację w całej Polsce ‘Dnia Edukacji Prawnej”. co jakiś czas kapituła przyznaje też wyróżneinia – w tym roku jedno z nich powędrowało do prezes z Raciborza:

Wyróżnienie dla prezes Marzeny Korzonek powędrowało za włączenie raciborskiego sądu w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu oraz cykl darmowych wykładów dla mieszkańców w miejskiej bibliotece pt. ‘Mam prawo do…” oraz za wyjątkowe zaangażowanie i sukcesy w budowaniu mostów między sądem o obywatelami.