Prezes JSW odwołany

Włodzimierz Hereźniak od wczoraj nie jest prezesem Jastrzębskiej Sp[ółki Węglowej – taką decyzje podjęła Rada Nadzorcza przedsiębiorstwa. Do czasu wyboru nowego sternika obowiązki prezesa przejął Artur Dyczko, dotychczasowy zastępca prezesa do spraw technicznych i operacyjnych.

Na stanowisko zastępcy prezesa do spraw handlu powołano natomiast Radosława Załozińskiego.