Prestiżowa nagroda ministra dla Joanny i Gerarda Wilczków

Odznaki honorowe Primus in Agendo trafiły do sześciu mieszkańców Opolszczyzny. Dwie powędrowały do powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Otrzymali je Joanna i Gerard Wilczkowie, którzy od 20 lat prowadzą rodzinny dom dziecka w Reńskiej Wsi. – Ja nie odczuwam tego tak, jakbyśmy robili coś wielkiego, po prostu nam to sprawia radość – mówi Gerard Wilczek.

– Zawsze zapewniali umieszczonym w nim dzieciom bezpieczne i przyjazne środowisko rodzinne, podejmując jednocześnie liczne działania promujące i wspomagające rodzinną pieczę zastępczą – mówi wojewoda opolski Adrian Czubak, który wręczył wyróżnienia.

Joanna i Gerard Wilczkowie wspólnie z powiatem od lat promują rodzicielstwo zastępcze, przykładem jest organizowany przez starostwo Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Akcja przynosi efekty, bo do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zgłasza się coraz więcej osób chcących zostać rodzicami zastępczymi.