Prawie 4,4 mld euro dla woj. śląskiego

foto: slaskie.pl

Prawie 4 i pół miliarda euro może trafić do województwa śląskiego w ramach funduszy europejskich w latach 2021 – 2027. Chodzi o pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wiemy bardzo dobrze na co przeznaczyć te środki – mówi marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Wśród nich jest między innymi projekt Zielone Śląskie 2030, zakładający transformację regionu jeśli chodzi o ekologię i strategię gospodarczą.

Członek Zarządu Izabela Domogała mówiła o wsparciu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Na realizację tej polityki region otrzyma 697 mln euro, z czego 593 mln euro to wkład UE, a ok. 105 mln euro wkład krajowy. Celem interwencji jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy o silniejszym wymiarze społecznym, w jej ramach będziemy mogli zrealizować wyzwania dotyczące m.in. rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, integracji społecznej, kultury i turystyki. Nowością w tej perspektywie ma być też wsparcie dla młodych” – tłumaczyła Izabela Domogała.

O Programie Regionalnym mówił z kolei wicemarszałek Wojciech Kałuża.

„Mamy już doświadczenie i wiedzę dotyczącą wykorzystania środków unijnych i jestem przekonany, że te pieniądze będą dalej zmieniać Śląskie. Ze środków EFRR będziemy finansowali pięć z sześciu osi tematycznych w tym: Inteligentne Śląskie, Zielone Śląskie, Mobilne Śląskie, Śląskie dla mieszkańca i Śląskie bliżej mieszkańca. W ramach Funduszu Sprawiedliwej transformacji planujemy z kolei finansowanie projektów z obszaru gospodarki, środowiska oraz projektów społecznych, związanych z podnoszeniem kwalifikacji, czy wsparciem w poszukiwaniu zatrudnienia” – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Warto przypomnieć, że w ogólnej puli dla Polski jest 76 mld euro w ramach unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w oparciu o polskie i unijne założenia prawne. Umowa Partnerstwa programuje wydatkowanie środków unijnych w perspektywie 2021-2027 i zanim zostanie przekazana do negocjacji z Komisją Europejską przejdzie konsultacje we wszystkich województwach. Województwo śląskie jako pierwsze w Polsce przeprowadzi takie konsultacje.