Prawie 15 milionów złotych dla samorządów powiatu oleskiego z Polskiego Ładu

Niemal 15 milionów złotych trafi do samorządów powiatu oleskiego na inwestycje w ramach rządowego funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wyremontowane zostaną miedzy innymi drogi, park oraz dom kultury.

Najwięcej pieniędzy z pierwszego naboru, bo ponad 4,5 miliona złotych ma otrzymać powiat oleski na przebudowę dróg powiatowych. Oprócz tego pieniądze ma otrzymać pięć gmin w powiecie oleskim: Rudniki, Praszka, Radłów, Zębowice i Gorzów Śląski.

Spośród gmin powiatu oleskiego najwięcej pieniędzy trafi do Rudnik, gdzie za ponad 3 miliony złotych powstaną instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej.

Oto lista inwestycji w powiecie oleskim:

  • Rudniki – Zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej – 3 325 000 zł.
  • Praszka – Budowa Parku Edukacyjno-Sportowego przy ul. Kolorowej w Praszce – 3 150 000 zł.
  • Zębowice – Remont i zakup wyposażenia pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach – 1 980 000 zł.
  • Radłów – Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach – 1 000 000 zł.
  • Gorzów Śląski – Budowa drogi gminnej przy ul. Byczyńskiej w Gorzowie Śląskim – 608 000 zł.